Vårdpersonal

Endast för vårdpersonal i Sverige Håll dig uppdaterad om läkemedel och hjälpmedel från Novo Nordisk. Få åtkomst till produktinformation och patientstödsmaterial.

Varför enbart för vårdpersonal? Innehållet på denna websida riktar sig endast till dig som är läkare, sjuksköterska eller farmaceut då den rör behandling med receptbelagda läkemedel.

Informationen som tillhandahålls här är enbart ämnad för vårdpersonal.

Lämna

Mer om obesitas

Ger sjukvårdspersonal tillgång till de verktyg de behöver för att behandla obesitas effektivt.


Ger sjukvårdspersonal tillgång till de verktyg de behöver för att behandla obesitas effektivt

Obesitas är en kronisk sjukdom som drabbar 764 miljoner vuxna i hela världen. 1 Den har betydande hälsoeffekter med drygt 200 sjukdomar som är kopplade till obesitas, som påverkar flera organ och system. 2, 3 Sjukvårdspersonalen träffar patienter med obesitas i sitt dagliga arbete och är generellt medvetna om att det är ett allvarligt, kroniskt tillstånd där återfall är vanliga.4 Ändå ökar antalet människor som lever med obesitas hela tiden, vilket visar på behovet av att förse sjukvårdspersonalen med evidensbaserade verktyg för att effektivt hantera den växande globala obesitasepidemin. 

Hemsidan, MerOmObesitas.se, fyller i kunskapsluckor genom ett stort antal evidensbaserade resurser som är särskilt utformade för sjukvårdspersonal och deras patienter. Dessa verktyg ger personalen tillgång till den senaste vetenskapliga forskningen i kombination med praktiska råd, så att de potentiella hindren för medicinskt felaktig information, praktiska svårigheter och stigmatisering kring vikt kan övervinnas. Med vetenskapligt stöd kring etiologi, diagnos och behandling kan sjukvårdspersonal erbjuda patienter med obesitas en holistisk och effektiv vård.

Obesitas: En underdiagnostiserad och underbehandlad global epidemi3,4

Obesitas drabbar 764 miljoner vuxna globalt1,5
Obesitas är förknippat med drygt 200 möjliga hälsokomplikationer 2 
Trots att obesitas betraktas som en sjukdom visade en studie att endast 40 % av alla med obesitas fick diagnosen obesitas 6

Vetenskapliga förklaringar till obesitas

Genom att förstå de vetenskapliga principer som ligger till grund för utvecklingen av obesitas och kunna identifiera utmaningar på ett evidensbaserat sätt kan hinder för effektiv obesitasbehandling undanröjas. Mer om Obesitas.se har som mål att tillhandahålla denna vetenskapsbaserade information för sjukvårdspersonal på ett lättillgängligt sätt så att de kan förbättra sin kliniska praxis och uppnå hållbara resultat för de patienter som lever med obesitas.

Titta på videon Mode of Disease för att lära dig mer om de vetenskapliga förklaringarna till obesitas.

NovoNordisk andra webbsidor

Källor
  1. World Obesity. World Obesity Atlas 2022. Available at: https://www.worldobesity.org/resources/resource-library/world-obesity-atlas-2022.Last accessed: July 2022.
  2. Who.int. 2021. Obesity and overweight. [online] Available at: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight. Last accessed: July 2022.
  3. Horn, D. B., Almandoz, J. P., & Look, M. What is clinically relevant weight loss for your patients and how can it be achieved? A narrative review. Postgraduate medicine (2022), 134(4), 359–375. https://doi.org/10.1080/00325481.2022.2051366
  4. Collaborators GBDO, Afshin A, Forouzanfar MH, Reitsma MB, Sur P, Estep K, et al. Health Effects of Overweight and Obesity in 195 Countries over 25 Years. N Engl J Med. 2017;377(1):13-27.
  5. Gelber RP, Gaziano JM, Manson JE, Buring JE, Sesso HD. A prospective study of body mass index and the risk of developing hypertension in men. Am J Hypertens. 2007;20(4):370-7.
  6. Schäfer Elinder L, Fors S, Karnehed N, Tynelius P. Den ojämlika obesitasvården. Stockholm: Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Region Stockholm; 2022. Rapport 2022:3.