Vårdpersonal

Endast för vårdpersonal i Sverige Håll dig uppdaterad om läkemedel och hjälpmedel från Novo Nordisk. Få åtkomst till produktinformation och patientstödsmaterial.

Varför enbart för vårdpersonal? Innehållet på denna websida riktar sig endast till dig som är läkare, sjuksköterska eller farmaceut då den rör behandling med receptbelagda läkemedel.

Informationen som tillhandahålls här är enbart ämnad för vårdpersonal.

Lämna

Obesitasrelaterade komplikationer 
och viktminskningsbehandling

Obesitaspatient och läkare samtalar tillsammans.
Lär dig om obesitas som kronisk sjukdom, inklusive effekterna av obesitasrelaterade komplikationer och den positiva effekt en bestående viktminskning kan ha på obesitasrelaterade sjukdomar. Du kan också läsa mer om samspelet mellan obesitas, ämnesomsättning och hjärnan samt metabola anpassningar vid viktminskning. Få tillgång till den senaste informationen och resurserna om obesitas och covid-19 som du kan använda som stöd i dina samtal med patienterna.
Kvinnlig obesitaspatient med cykel, utomhus, sommar.
Källor
  1. World Obesity. World Obesity Atlas 2022. Available at: https://www.worldobesity.org/resources/resource-library/world-obesity-atlas-2022.Last accessed: July 2022.
  2. Who.int. 2021. Obesity and overweight. [online] Available at: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight. Last accessed: July 2022.
  3. Horn, D. B., Almandoz, J. P., & Look, M. What is clinically relevant weight loss for your patients and how can it be achieved? A narrative review. Postgraduate medicine (2022), 134(4), 359–375. https://doi.org/10.1080/00325481.2022.2051366

    Detta är ett arbete för mig i PromoMats

  4. Collaborators GBDO, Afshin A, Forouzanfar MH, Reitsma MB, Sur P, Estep K, et al. Health Effects of Overweight and Obesity in 195 Countries over 25 Years. N Engl J Med. 2017;377(1):13-27.
  5. Gelber RP, Gaziano JM, Manson JE, Buring JE, Sesso HD. A prospective study of body mass index and the risk of developing hypertension in men. Am J Hypertens. 2007;20(4):370-7.