Vårdpersonal

Endast för vårdpersonal i Sverige Håll dig uppdaterad om läkemedel och hjälpmedel från Novo Nordisk. Få åtkomst till produktinformation och patientstödsmaterial.

Varför enbart för vårdpersonal? Innehållet på denna websida riktar sig endast till dig som är läkare, sjuksköterska eller farmaceut då den rör behandling med receptbelagda läkemedel.

Informationen som tillhandahålls här är enbart ämnad för vårdpersonal.

Du måste acceptera ansvarsfriskrivningen
Lämna

Alternativ för behandling av obesitas och viktstabilitet

Obesitaspatient och läkare samtalar.

Få tillgång till stegvis vägledning för att behandla obesitas som en kronisk sjukdom, inklusive information om att arbeta med patienter med anpassade viktbehandlingsplaner och hjälpa dina patienter med obesitas att gå ner i vikt.

Läs mer om de olika tillgängliga behandlingsalternativen, vikten av en mångfacetterad strategi för behandling av obesitas och långsiktig viktstabilitet.

Vägledning för läkare om viktminskningsbehandling

Målet med den här vägledningen är att hjälpa vårdpersonal att utforska effektiviteten och de viktigaste begränsningarna hos de tre vanligaste typerna av obesitasbehandling. Genom att lära sig om de här obesitasbehandlingarna kan sjukvårdspersonal behandla obesitas med en bred helhetsstrategi.

Koncentrerad läkare jobbar med sin laptop.

Medicinsk viktbehandling för långsiktig framgång

Hantera din patients viktminskning och viktstabilitet, ändra patientens behandlingsplan och boka in en uppföljningstid.

Läkare och manlig patient samtalar om resultaten från en surfplatta.
Källor
  1. World Obesity. World Obesity Atlas 2022. Available at: https://www.worldobesity.org/resources/resource-library/world-obesity-atlas-2022.Last accessed: July 2022.
  2. Who.int. 2021. Obesity and overweight. [online] Available at: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight. Last accessed: July 2022.
  3. Horn, D. B., Almandoz, J. P., & Look, M. What is clinically relevant weight loss for your patients and how can it be achieved? A narrative review. Postgraduate medicine (2022), 134(4), 359–375. https://doi.org/10.1080/00325481.2022.2051366

    Detta är ett arbete för mig i PromoMats

  4. Collaborators GBDO, Afshin A, Forouzanfar MH, Reitsma MB, Sur P, Estep K, et al. Health Effects of Overweight and Obesity in 195 Countries over 25 Years. N Engl J Med. 2017;377(1):13-27.
  5. Gelber RP, Gaziano JM, Manson JE, Buring JE, Sesso HD. A prospective study of body mass index and the risk of developing hypertension in men. Am J Hypertens. 2007;20(4):370-7.